EXE Personal Data Manager

Projekt pt. Zakup innowacyjnej aplikacji do obsługi i zarządzania bazami danych osobowych – EXE Personal Data Manager wraz z niezbędną infrastrukturą miał na celu poszerzenie oferty Executive House o kompleksową obsługę i zarządzanie bazami danych osobowych zgodnie z wymogami Ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych oraz przepisami wykonawczymi. W wyniku projektu powstała innowacyjna w skali kraju oferta i narzędzie w postaci aplikacji służącej do zarządzania bazami danych.

Nowa oferta Executive House to kompleksowe rozwiązania w obszarze zarządzania danymi osobowymi zgodnie z wymogami Generalnego Inspektora Ochronny Danych Osobowych.

  1. Wykonania audytu posiadanych zbiorów osobowych oraz zasobów i infrastruktury technicznej.
  2. Przygotowania zaleceń pokontrolnych.
  3. Wdrożenia zaleceń na zlecenie Klienta wraz z przygotowaniem dokumentacji wymaganej Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
  4. Modyfikacje i adaptacja infrastruktury technicznej, rekomendacje zakupów środków technicznych w kierunku zgodności z zapisami w/w Ustawy, a w szczególności wymogami rozporządzenia MSWiA w tym zakresie z dnia 29.04.2004 r.
  5. Przeszkolenie personelu zaangażowanego w proces przetwarzania danych.
  6. Każdorazowe opiniowanie prowadzonej działalności przez Klienta w relacji do ustawy.
  7. Okresowe audytowanie poprawności wdrożonych procedur i środków technicznych biorących udział w procesie przetwarzania danych.
  8. Zgłaszanie zbioru danych osobowych w imieniu Klienta do GIODO. Reprezentacja Klienta przed GIODO, także w trakcie kontroli czy składania wyjaśnień.
  9. Udostępnianie narzędzia informatycznego służącego stricte do zarządzania bazami danych osobowych.

Jako jedyni na rynku oferujemy sprzedaż dostępu do aplikacji EXE Personal Data Manager oraz świadczymy kompleksowe doradztwo w zakresie procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych z uwzględnieniem technicznych aspektów wdrażanych procedur np. zakup stosownego serwera, łącza internetowego z protokołem SSL etc. Dodatkowo we współpracy z Kancelarią Prawną oferujemy szkolenia w zakresie pracy z danymi osobowymi.

Jeśli myślisz o ROZWOJU swojej Firmy - skorzystaj z DOTACJI i innych form preferencyjnego finansowania inwestycji.

Zespół Executive House po zapoznaniu się z Twoimi oczekiwaniami zaproponuje możliwości pozyskania środków. Współtworzymy koncepcje biznesowe, przygotowujemy dokumenty aplikacyjne, rozliczamy i oferujemy wsparcie na etapie realizacji i kontroli projektu.

Napisz do nas: dotacje@exehouse.com
Bieżące informacje:

Executive House to projekt wsparcia firm w ich rozwoju. Pomagamy w realizacji celów biznesowych nie ograniczając zakresu prac jakie wykonujemy na zlecenie Klientów.

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu środków finansowych dla firm w postaci dotacji i zwrotnych form finansowania w oparciu głównie o środki unijne. Nie ograniczamy oferty do konkretnych kategorii i programów wsparcia.
Drugim kluczowym obszarem jest oferta związana z procedurą przetwarzania danych osobowych, który z powodzeniem rozwijamy.

Nasza oferta ma charakter otwarty. Poznajemy potrzeby Firmy, założenia projektu otwarcia działalności i szukamy rozwiązań na realizację przyjętych celów biznesowych.
W swojej pracy kierujemy się zasadą wzajemnych poleceń. Bazujemy na wsparciu specjalistów różnych branż, stąd zapraszamy do współpracy.
Wyróżnia nas staranność oraz duże zaangażowanie w sprawy Klienta. Warto zwrócić się do nas po rozwiązanie.

Pozyskiwanie dotacji i preferencyjnego finansowania.

Pozyskiwanie dotacji i preferencyjnego finansowania.

Kluczowym obszarem dla nas jest pozyskiwanie środków finansowych dla firm w postaci wszelkiego rodzaju dotacji i zwrotnych form finansowania w oparciu głównie o środki unijne. Nie ograniczamy oferty do konkretnych kategorii i programów wsparcia.

Zobacz więcej
Procedury obsługi baz danych osobowych

Procedury obsługi baz danych osobowych

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy z bazami danych osobowych. Przy wsparciu profesjonalnej Kancelarii Prawnej oraz wypracowanych relacjach w branży IT jesteśmy gotowi wdrożyć indywidualnie dopasowane rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Zobacz więcej
Projekty biznesowe

Projekty biznesowe

Oferujemy naszym Klientom wsparcie na zasadzie outsourcingu przy realizacji różnego rodzaju projektów biznesowych. Nasza oferta w tym zakresie ma charakter indywidualny.


Zobacz więcej

Współpracujemy i polecamy usługi naszych partnerów