Artur Matuszewski Firma Kamieniarska „AMM Granit”


Wnioskodawca:
Artur Matuszewski Firma Kamieniarska „AMM Granit”
Nazwa projektu:
Reorganizacja pracy fizycznej na stanowisku pracownik fizyczny w „AMM Granit”.
Typ projektu:
Inwestycje
Wartość projektu:
52 800 PLN
Miasto (województwo):
Marzenin (wielkopolskie)
Adres:
ul. Ks. Twardego 5, 62-301 Marzenin
Lokalizacja:

Opis projektu:
Projekt zakładał reorganizację pracy na stanowisku kamieniarz poprzez zakup samojezdnego wózka widłowego HANGCHA CPCD25N-RW27 o udźwigu 2,5 t. Dzięki doposażeniu zakładu w urządzenie ograniczono istotnie obciążenie fizyczne pracowników przy manipulowaniu ciężkimi ładunkami. Zredukowano ilość czynności wykonywanych ręcznie i czynności z wykorzystaniem prostych urządzeń do transportu. Wykonane w projekcie badania środowiska pracy po inwestycji wykazały jej pozytywny wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie produkcji wyrobów z kamienia.

Artur Matuszewski Firma Kamieniarska AMM Granit