Instytut Wiedzy Waleologicznej


Wnioskodawca:
Instytut Wiedzy Waleologicznej
Nazwa projektu:
Internacjonalizacja działalności Irena Galińska – Musioł „Aura” Instytut Wiedzy Waleologicznej w wyniku wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu oraz zaoferowania innowacyjnych produktów i usług.
Typ projektu:
Internacjonalizacja
Wartość projektu:
913 890 PLN
Miasto (województwo):
Poznań (wielkopolskie)
Adres:
ul. Grunwaldzka 519 B/6, 62-064 Plewiska
Lokalizacja:

Opis projektu:
Instytut to ośrodek terapii i szkoleń ukierunkowanych na promocję zdrowia, profilaktykę w medycynie, edukację zdrowotną. Zadania zaplanowane w projekcie mają na celu upowszechnienie oferty Instytutu na wybranych rynkach zagranicznych, w tym szkoleń i warsztatów prowadzonych w formie webinariów oraz zaawansowanego urządzenia do systemowej psychologicznej i medycznej diagnostyki człowieka. Oferta eksportowa Instytutu kierowana jest do psychoterapeutów, terapeutów biznesu, lekarzy, radiologów, pielęgniarek i nauczycieli. Dofinansowanie planów eksportowych Beneficjenta umożliwi m.in. promocję Instytutu podczas kluczowych imprez targowo – wystawienniczych w krajach docelowych oraz organizację misji zagranicznych do potencjalnych kontrahentów w tych krajach.

Instytut Wiedzy Waleologicznej