„JEDNOŚĆ” Sp. z o.o.


Wnioskodawca:
„JEDNOŚĆ” Sp. z o.o.
Nazwa projektu:
Poprawa warunków pracy w „Jedność” Sp. z o.o. poprzez instalacje skutecznej wentylacji mechanicznej.
Typ projektu:
Inwestycje
Wartość projektu:
577 838 PLN
Miasto (województwo):
Wschowa (lubuskie)
Adres:
ul. Zielony Rynek 7, 67-400 Wschowa
Lokalizacja:

Opis projektu:
Projekt odpowiadał na potrzebę ograniczenia negatywnego oddziaływania pyłów przemysłowych w zakładzie wytwarzania produktów przemiału zbóż i skrobi. Odbiorcami projektu była grupa ponad 50 osób zajmujących stanowiska operatorskie w dziale produkcji. Zaplanowano zakup i montaż centrali wentylacyjnej IVProdukt Flexomix 980 z automatyką według projektu wykonawczego przygotowanego na zlecenie przedsiębiorstwa. Zaprojektowane urządzenia nawiewno-wywiewne i odpylające gwarantowały dopływ świeżego powietrza w strefie przebywania pracowników. Pośrednio instalacja miała przyczynić się do odbioru ciepła odpadowego wydzielanego w dużych ilościach w procesie produkcyjnym.

JEDNOŚĆ Sp. z o.o.