Miasto Jelenia Góra (cz. 2)


Wnioskodawca:
Miasto Jelenia Góra
Nazwa projektu:
Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w rejonie ul. Wyczółkowskiego i Morcinka w Jeleniej Górze.
Typ projektu:
Inwestycje
Wartość projektu:
9 086 193,95 PLN
Miasto (województwo):
Jelenia Góra (dolnośląskie)
Adres:
ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra
Lokalizacja:

Opis projektu:
Celem projektu jest rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej oraz nadanie jej nowych funkcji społecznych poprzez budowę przyszkolnego basenu. Inwestycja poprawi estetykę obszaru, warunki zamieszkania dla mieszkańców tej części miasta. W ramach inwestycji przeprowadzona zostanie modernizacja drogi znajdującej się bezpośrednio w sąsiedztwie inwestycji. Projekt promuje efektywne i alternatywne źródła energii: założono instalację kolektorów słonecznych do podgrzewania wody w basenie i instalację oświetlenia ulicznego w technologii LED.

Miasto Jelenia Góra