Miasto Jelenia Góra (cz. 3)


Wnioskodawca:
Miasto Jelenia Góra
Nazwa projektu:
Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry.
Typ projektu:
Inwestycje
Wartość projektu:
7 646 009,34 PLN
Miasto (województwo):
Jelenia Góra (dolnośląskie)
Adres:
Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
Lokalizacja:

Opis projektu:
Projekt dotyczy rewitalizacji strategicznego dla miasta obszaru i obiektów znajdujących się w ścisłym centrum miasta. W ramach inwestycji przewidziano modernizację zabytkowego Ratusza i odnowienie jednej z głównych arterii miasta. Na obszarze objętym projektem wytyczone zostaną ścieżki rowerowe. Projekt zakłada wdrożenie rozwiązań proekologicznych tj. oświetlenie uliczne LED oraz promuje zasadę niedyskryminacji poprzez wdrażanie rozwiązań poprawiających dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Miasto Jelenia Góra