Miasto Jelenia Góra (cz. 4)


Wnioskodawca:
Miasto Jelenia Góra
Nazwa projektu:
Modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze – etap II.
Typ projektu:
Inwestycje
Wartość projektu:
3 507 390,92 PLN
Miasto (województwo):
Jelenia Góra (dolnośląskie)
Adres:
ul. Złotnicza, 58-500 Jelenia Góra
Lokalizacja:

Opis projektu:
Rewitalizacja terenu stadionu miejskiego poprzez budowę boisk, w tym z nawierzchnią z trawy syntetycznej III-ciej generacji wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w sprzęt sportowy. Projekt ma istotne znaczenie wizerunkowe dla miasta i jego mieszkańców. Dzięki inwestycji istotnie wzrośnie funkcjonalność obiektu będącego miejscem rekreacji i spędzania wolnego czasu.

Miasto Jelenia Góra