Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa (cz. 1)


Wnioskodawca:
Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Myszkowie
Nazwa projektu:
Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych będących w zasobach Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z wykorzystaniem instalacji OZE oraz inteligentnego Systemu Zarządzania Energią.
Typ projektu:
Termomodernizacja/OZE
Wartość projektu:
7 536 405,00 PLN
Miasto (województwo):
Myszków (śląskie)
Adres:
ul. Sikorskiego 20, 42-300 Myszków
Lokalizacja:

Opis projektu:
Celem Projektu jest kompleksowa termomodernizacja 9 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, której efektem będzie znacząca poprawa efektywności energetycznej zasobów średnio o ponad 45%. Dodatkowo projekt obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne. Inwestycja przyniesie wymierne efekty dla 375 gospodarstw domowych.

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Myszkowie