Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli (cz. 1)


Wnioskodawca:
Ogólnopolska Izba Producentów Mebli
Nazwa projektu:
Rozwój zawodowy i dyskontowanie wiedzy oraz doświadczenia pracowników 45+ w branżach o wysokim, negatywnym wpływie wahań koniunkturalnych na rynku pracy (Beyond45+).
Typ projektu:
Edukacja
Wartość projektu:
1 533 436,90 PLN
Miasto (województwo):
Warszawa (mazowieckie)
Adres:
Al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa
Lokalizacja:

Opis projektu:
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 45+, wywodzących się i reprezentujących tradycyjne sektory gospodarki, zagrożonych wykluczeniem lub już wykluczonych społecznie z uwagi na brak adekwatnych kompetencji względem oczekiwań rynku pracy. Projekt zakłada dyfuzje umiejętności w obszarze 4 sektorów gospodarki (meblarskim, materiałów drewnopochodnych, budowlanym w kontekście prac wykończeniowych z wykorzystaniem drewna oraz elektronicznym w kontekście projektowania wnętrz i inteligentnych mebli). W projekcie birze udział 6 jednostek z Polski, Hiszpanii, Czech i Holandii. Polskie podmioty biorące udział w projekcie to: Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie, ZZ Budowlani i Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli