OPEC Sp. z o.o. w Puławach


Wnioskodawca:
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Puławach
Nazwa projektu:
Termomodernizacja budynków wielorodzinnych: modernizacja instalacji ogrzewania (montaż systemów regulacji pracy węzłów – adaptermów) w budynkach wielorodzinnych będących w zasobach Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Typ projektu:
Efektywność energetyczna
Wartość projektu:
1 027 080,00 PLN
Miasto (województwo):
Puławy (lubelskie)
Adres:
ul. Izabelli 6, 24-100 Puławy
Lokalizacja:

Opis projektu:
Projekt dotyczył pozyskania świadectw energetycznych za wykonaną inwestycję dotyczącą poprawy efektywności energetycznej budynków. Przedmiotem inwestycji był montaż inteligentnego systemu zarządzania energią w 86 budynkach wielorodzinnych. Szacowana wielkość redukcji emisji CO2 to 240 ton/rok.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Puławach