Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu (cz. 1)


Wnioskodawca:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu
Nazwa projektu:
Modernizacja energetyczna 26 budynków wielorodzinnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.
Typ projektu:
Termomodernizacja
Wartość projektu:
14 432 949,00 PLN
Miasto (województwo):
Swarzędz (wielkopolskie)
Adres:
Osiedle Dąbrowszczaków 25, 62-020 Swarzędz
Lokalizacja:

Opis projektu:
Projekt obejmuje kompleksową modernizację 26 budynków wielorodzinnych skutkującą poprawą efektywności energetycznej o 40%. Dzięki wdrożeniu projektu 1200 gospodarstw domowych obniży koszty zużywanej energii ciepnej. Budynki należą do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.