Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego


Wnioskodawca:
Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu
Nazwa projektu:
Poprawa BHP na stanowisku montażysty dekoracji poprzez modernizację oświetlenia technicznego wybranych pomieszczeń.
Typ projektu:
Inwestycje
Wartość projektu:
97 533,69 PLN
Miasto (województwo):
Poznań (wielkopolska)
Adres:
ul. Dąbrowskiego 5, 60-838 Poznań
Lokalizacja:

Opis projektu:
Projekt dotyczy modernizacji oświetlenia technicznego Sceny Dużej, Sceny Nowej, Sceny Trzeciej i Sali Prób W Teatrze Nowym w Poznaniu. Oświetlenie ma spełniać normę PN-EN 12464-1:2004 Światło i Oświetlenie. Zastosowanie znajdą nowoczesne źródła w technologii LED. Wybór technologii LED gwarantuje dodatkowo wyższe bezpieczeństwo p/poż. Jest też bardziej ekonomiczne i ekologiczne.

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu