Uniwersytecka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Różany Potok”


Wnioskodawca:
Uniwersytecka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Różany Potok” w Poznaniu
Nazwa projektu:
Modernizacja energetyczna dwóch budynków będących w zasobach Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Różany Potok.
Typ projektu:
Termomodernizacja
Wartość projektu:
3 200 000,00 PLN
Miasto (województwo):
Poznań (wielkopolskie)
Adres:
ul. Drewsa 2-4, 61-606 Poznań
Lokalizacja:

Opis projektu:
Projekt obejmuje modernizacją dwóch budynków wielorodzinnych. Efektem wdrożenia Projektu jest poprawa efektywności energetycznej o ponad 25%. Dzięki modernizacji i dociepleniu ścian zewnętrznych zdecydowanie poprawi się estetyka budynków.

Uniwersytecka Spółdzielnia Mieszkaniowa