„Wielspin” Sp. z o.o.


Wnioskodawca:
„Wielspin” Sp. z o.o.
Nazwa projektu:
SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT.
Typ projektu:
Inwestycje
Wartość projektu:
2 737 488,00 PLN
Miasto (województwo):
Puszczykowo (wielkopolskie)
Adres:
ul. Wysoka 8, 62–040 Puszczykowo
Lokalizacja:

Opis projektu:
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku o charakterze hotelowym „Hotelik na Słonecznym Wzgórzu” zlokalizowanego w Puszczykowie, ma na celu dywersyfikację działalności w kierunku działalności związanej z promowaniem różnych aspektów zdrowia psychicznego i terapii według potwierdzonej opinią o innowacyjności metody akceptacji i zaangażowania (ang. Acceptance and Commitment Therapy – ACT). Nowa działalność wymaga zakupu niezbędnego wyposażenia pokoi, sali konferencyjno-warsztatowej, sali zbiorowego żywienia, recepcji, technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach projektu założono wdrożenie innowacyjnego oprogramowania służącego do zarządzania zbiorami danych osobowych.

Wielspin Sp. z o.o.