Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Słowianin” w Świnoujściu (cz. 3)


Wnioskodawca:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Słowianin” w Świnoujściu
Nazwa projektu:
Budowa sieci ciepłowniczej dla zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Słowianin” w Świnoujściu.
Typ projektu:
Efektywność energetyczna
Wartość projektu:
890 000 PLN
Miasto (województwo):
Świnoujście (zachodniopomorskie)
Adres:
ul. B. Września 53, 72-600 Świnoujście
Lokalizacja:

Opis projektu:
Projekt zakłada budowę nowych odcinków sieci ciepłowniczej: przyłącza i indywidualne węzły zasilające 5 wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz likwidację wykorzystywanego obecnie, nieefektywnego węzła grupowego. W wyniku projektu i modernizacji sieci osiągnięte zostaną oszczędności w zakresie zapotrzebowania na ciepło oraz redukcja strat ciepła na przesyle o 64%.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa