Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzciance (cz. 1)


Wnioskodawca:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzciance
Nazwa projektu:
Modernizacja energetyczna 34 budynków wielorodzinnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance.
Typ projektu:
Efektywność energetyczna
Wartość projektu:
14 567 014 PLN
Miasto (województwo):
Trzcianka (wielkopolskie)
Adres:
Os. Słowackiego 24, 64-980 Trzcianka
Lokalizacja:

Opis projektu:
Pierwszy projekt Spółdzielni dotyczy 34 budynków (734 lokali mieszkalnych) zlokalizowanych w Trzciance i Krzyżu. Szacowana poprawa efektywności w wyniku realizacji projektu to 30%. W zakresie robót na wszystkich budynkach docieplenia ścian i modernizacja systemów CWU i CO. W wybranych budynkach dodatkowo wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, stropodach i stropy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa