Wytwórnia Mebli Zbigniew Kucharski


Wnioskodawca:
Wytwórnia Mebli Zbigniew Kucharski
Nazwa projektu:
Poprawa BHP na stanowisku stolarz w Wytwórni Mebli poprzez instalację filtro-wentylacji.
Typ projektu:
Inwestycje
Wartość projektu:
103 800 PLN
Miasto (województwo):
Swarzędz (wielkopolskie)
Adres:
ul. Słowackiego 1, 62-020 Swarzędz
Lokalizacja:

Opis projektu:
Dzięki dofinansowaniu zamontowano w zakładzie produkcji mebli drewnianych dwa typy automatycznych filtrów podciśnieniowych NESTRO 250 o wydajności do 5.000 m3/h oraz NESTRO 160 PLUS o wydajności do 1.890 m3/h wraz z rurociągiem. Urządzenia swoim działaniem obejmują pomieszczenia szlifierni i maszynowni. Filtry te wyposażone są w zasobniki trocin, wiórów i pyłów co pozwala na efektywny recykling odpadów produkcyjnych. Dzięki inwestycji ograniczono w zakładzie niekorzystne oddziaływanie pyłów drzewnych.

Wytwórnia Mebli Zbigniew Kucharski