PPHU „POLINTER” Benon Ptaszyński


Wnioskodawca:
Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe
„POLINTER” Benon Ptaszyński
Nazwa projektu:
Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy drukarza offsetowego w PPHU POLINTER poprzez zakup wentylacji wyciągowej.
Typ projektu:
Inwestycje
Wartość projektu:
77 608 PLN
Miasto (województwo):
Poznań (wielkopolskie)
Adres:
ul. Promienista 3B, 60-288 Poznań
Lokalizacja:

Opis projektu:
Projekt dotyczył montażu w drukarni offsetowej 3 wentylatorów dachowych o wydajności 3200 m3/h w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz chemoodpornym – LABBOR 4-450 EX wraz z regulatorem. Zaplanowane rozwiązania miały na celu ograniczenie oddziaływania czynników chemicznych na stanowisku drukarz. Zaprojektowane rozwiązania zwiększały istotnie wydajność wentylacji hali i ograniczały oddziaływanie niekorzystnego mikroklimatu w zakładzie.

PPHU POLINTER