Dialog techniczny – OZE


Naszym Klientom proponujemy unikatowe wsparcie w postaci Dialogu Technicznego, co jest szczególnie cenne w zakresie inwestycji w nowe technologie tj. odnawialne źródła energii (OZE). W toku naszej wieloletniej działalności zdobyliśmy bogate doświadczenie w tym zakresie oraz pozyskaliśmy szerokie grono renomowanych Wykonawców, Dostawców i Projektantów.

Dla naszych Klientów wypracowujemy często zupełnie nowe, pożądane koncepcje realizacji inwestycji.

Dialog Techniczny ma charakter wstępnych konsultacji rynkowych prowadzonych przed wszczęciem postępowania o udzielnie zamówienia. Dodatkowo dialog techniczny może spełniać istotną rolę w zakresie czynności związanych z ustaleniem wartości zamówienia. W obu przypadkach Dialog techniczny umożliwia rzetelne przygotowanie przedmiotu zamówienia.

Dzięki takiej procedurze, przed podjęciem decyzji o realizacji konkretnego przedsięwzięcia nasi Klienci mają możliwość poddania szczegółowej, wielowymiarowej analizie zasadność i wykonalność wytypowanych wariantów prac. Dzięki temu Klienci zyskują unikatową i popartą konkretnymi realizacjami wiedzę. To pozwala na podejmowanie najbardziej korzystnych z punktu widzenia Inwestora decyzji.

Dialog techniczny ma na celu również wypracowanie optymalnych koncepcji inwestycji z punktu widzenia pozyskanie najatrakcyjniejszego dofinansowania unijnego lub krajowego.

Dialog techniczny jest instytucją wywodzącą się z Prawa zamówień publicznych (kwestie dialogu technicznego regulują przepisy art. 31a.-31d. ustawy – Prawo zamówień publicznych).

Dla zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia Dialogu technicznego istotne jest merytoryczne i prawne wsparcie, które także naszym Klientom oferujemy.