Projekt dofinansowań
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Projekt dofinansowań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczy wdrażania rozwiązań, których efektem będzie ograniczenie oddziaływania szkodliwych i uciążliwych czynników na stanowisku pracy. Koncentruje się na poprawie bezpieczeństwa pracy, zmniejszeniu ryzyka wypadków przy pracy, ograniczeniu chorób zawodowych.

Maksymalna kwota dotacji oraz procentowy udział dofinansowania zależy od liczby osób, od których Wnioskodawca odprowadza składki ZUS.

Co do zasady dofinansowanie projektu inwestycyjnego wynosi:
90% i nie więcej niż 139.000 zł (do 9 ubezpieczonych)
80% i nie więcej niż 209.000 zł (10-49 ubezpieczonych)
60% i nie więcej niż 339.000 zł (50-249 ubezpieczonych)
20% i nie więcej niż 499.000 zł (powyżej 250 ubezpieczonych).

ZUS dofinansuje niezbędne badania środowiska pracy po inwestycji. W tym proporcjonalny udział w podatku VAT.

O podpisaniu umowy i na poczet realizacji projektu Beneficjent może otrzymać zaliczkę w kwocie do 50% dofinansowania.

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie konkursowym.

Od 2018 r. konkurs ma charakter zamknięty i ogłaszany jest w określonych terminach. Konkurs przeprowadzany obecnie w oparciu o zmieniony regulamin, przebiega sprawnie, a wyniki ogłaszane są w przeciągu 4-5 miesięcy.

Od 5 lat skutecznie pozyskujemy dofinansowania ZUS do projektów naszych klientów dotyczących utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

W tym czasie dofinansowaliśmy blisko 70 urządzeń poprawiających bezpieczeństwo i higienę pracy. Dostarczyliśmy naszym klientom około 60 ocen i badań środowiska pracy. W efekcie przyczyniliśmy się do wymiernej poprawy warunków pracy dla około 150 pracowników.

Nasze projekty powstają w ścisłej współpracy z akredytowanym laboratorium badawczym z wieloletnim i bogatym doświadczeniem i ugruntowaną pozycją na rynku. Dzięki temu jesteśmy w stanie obsłużyć różne branże i zróżnicowane typy stanowisk pracy.

Doradzamy na etapie przygotowania projektu, ale także świadczymy nasze usługi na etapie wdrażania przedsięwzięcia, a następnie jego rozliczenia.

Gwarantujemy sprawną i kompleksową obsługę.
Klienci doceniają nasz profesjonalizm, doświadczenie i wiedzę.

Lista naszych referencji znajduje się w sekcji realizacje.